1


Porównanie zarażeń Chiny - Reszta ¶wiata | Porównanie zgonów Chiny - Reszta ¶wiata | Zarażenia i zgony na ¶wiecie wg daty | Zgony na ¶wiecie według daty | Zarażenia i zgony na ¶wiecie wg zarażeń | Zarażenia i zgony na swiecie wg zgonów | Zarażenia i zgony na kontynentach | Zarażenia na 1 mln mieszkańców | Zgony na 1 mln mieszkańców | Zarażenia na 10 km2 powierzchni | Zarażenia vs ludno¶ć | Zarażenia vs ludno¶ć wg ludno¶ci | Zgony vs ludno¶ć | Zgony vs ludno¶ć wg ludno¶ci | Zarażenia vs powierzchnia | Zarażenia vs powierzchnia wg powierzchni | Zgony vs powierzchnia | Zgony vs powierzchnia wg powierzchni | ¦miertelno¶ć według krajów | Zarażenia ostatni dzień wg krajów | Zgony ostatni dzień wg krajów | Zarażenia ostatni dzień wg kontynentów | Zgony ostatni dzień wg kontynentów | Porównanie zarażeń Azja - Europa | Porównanie zgonów Azja - Europa | Zarażenia w krajach ¶wiata wg liczby ludno¶ci | Zgony w krajach ¶wiata wg liczby ludno¶ci | Zachorowania na grypę w Polsce | Zgony na grypę w Polsce | Znormalizowana krzywa zarażeń | Znormalizowana krzywa zgonów | Krzywa zarażeń | Krzywa zgonów | Przyrosty zarażeń 14 dni | Przyrosty zarażeń | Przyrosty zgonów | ¦miertelno¶ć w czasie
Komunikaty
Ministerstwa Zdrowia
2022-05-20 13:41 Zerowa stawka podatku VAT obowi±zywała w czasie funkcjonuj±cych obostrzeń i braku możliwo¶ci przemieszczania się, a tym samym korzystania z terapii. link
2022-05-20 13:41 Zwrócili¶my się do producenta, żeby wraz ze złożeniem nowego wniosku o refundację wykazał deklarowane w rozmowach z #MZ zaangażowanie na rzecz pacjentów i uwzględnił VAT w dotychczasowej cenie leku.
2022-05-20 13:41 #MZ w rozmowach z producentem wskazuje konieczno¶ć wprowadzenia terapii genowej w leczeniu #SMA w Polsce z uwzględnieniem cen obowi±zuj±cych w kontraktach z innymi państwami. Liczymy, że ponowny wniosek producenta w sprawie refundacji to ¶wiadectwo zrozumienia argumentów Polski.
2022-05-20 13:41 Przypominamy jednocze¶nie, że Polska jako jedno z pierwszych państw wprowadziła na szerok± skalę terapię z użyciem leku @SPINRAZA. Natomiast od 28 marca tego roku już we wszystkich regionach kraju prowadzone s± badania przesiewowe u noworodków w kierunku #SMA.
2022-05-20 13:41 Polska na polu szybkiej diagnostyki i wdrażania leczenia jest liderem w Europie. #MZ jest w kontakcie z @FundacjaSMA w zakresie wprowadzania nowych standardów diagnostyki i leczenia #SMA.
2022-05-20 13:41 Fundacja była i będzie na bież±co informowana, jak wygl±daj± możliwo¶ci wprowadzenia terapii genowej w Polsce.
2022-05-20 11:41 Minister @a_niedzielski w USDK: Znie¶li¶my limity finansowania pediatrii. W 2021 r. przeznaczyli¶my ponad miliard złotych na nadwykonania w pediatrii, z tego 700 mln zł z #FunduszMedyczny.

wszystkie komunikaty

Całkowicie zaszczepieni
Europa
Procent populacji osób całkowicie zaszczepionych w porównaniu do tygodniowej ¶redniej liczby zgonów w zwi±zku z COVID w przeliczeniu na 10 milionów mieszkańców. Żródło: www.ourworldindata.org
kraj#1#2wykres
1. Gibraltar100.0%42
2. Portugal92.6%27
3. Malta90.8%8
4. Spain85.2%16
5. Iceland84.5%137
6. Faeroe Islands83.4%58
7. Denmark81.6%11
8. Guernsey81.0%0
9. Ireland80.4%21
10. Jersey79.5%0
11. Italy79.4%19
12. Isle of Man78.5%17
13. Finland77.9%35
14. France77.5%12
15. Germany76.8%15
16. Belgium76.4%12
17. Sweden75.2%10
18. Norway73.8%14
19. Greece73.5%20
20. Austria73.2%4
21. United Kingdom72.9%17
22. Netherlands72.0%1
23. Cyprus71.3%38
24. Latvia69.9%13
25. Lithuania69.7%5
26. Liechtenstein68.9%37
27. Switzerland68.7%2
28. Luxembourg65.9%2
29. San Marino65.8%42
30. Hungary64.3%15
31. Czechia64.1%4
32. Andorra64.0%37
33. Estonia63.8%5
34. Poland59.3%2
35. Monaco59.0%36
36. Slovenia58.7%8
37. Croatia54.9%14
38. Slovakia50.6%18
39. Russia50.5%7
40. Serbia47.7%4
41. Kosovo46.2%1
42. Montenegro45.1%2
43. Albania42.6%0
44. Romania42.3%4
45. North Macedonia37.9%4
46. Ukraine35.0%58
47. Bulgaria29.8%11
48. Belarus27.1%1
49. Moldova26.4%2
50. Bosnia and Herzegovina22.1%4
51. Vatican0.0%0
Całkowicie zaszczepieni
¦wiat
Procent populacji osób całkowicie zaszczepionych w porównaniu do tygodniowej ¶redniej liczby zgonów w zwi±zku z COVID w przeliczeniu na 10 milionów mieszkańców. Żródło: www.ourworldindata.org
kraj#1#2wykres
1. Gibraltar100.0%42
2. Pitcairn100.0%0
3. United Arab Emirates96.9%0
4. Portugal92.6%27
5. Singapore91.3%3
6. Chile91.0%6
7. Samoa90.9%7
8. Malta90.8%8
9. Qatar89.1%0
10. Niue87.8%0
11. Brunei87.3%6
12. South Korea86.9%8
13. Macao86.6%0
14. Cuba86.4%0
15. China86.3%0
16. Spain85.2%16
17. Cayman Islands84.9%22
18. Iceland84.5%137
19. Cambodia83.8%0
20. Australia83.7%17
21. Cook Islands83.5%81
22. Faeroe Islands83.4%58
23. Hong Kong82.8%2
24. Uruguay82.4%1
25. Malaysia82.2%1
26. Argentina81.9%1
27. Canada81.7%15
28. Denmark81.6%11
29. Guernsey81.0%0
30. Seychelles81.0%14
31. Japan80.8%3
32. Ireland80.4%21
33. Costa Rica80.4%8
34. New Zealand80.0%31
35. Jersey79.5%0
36. Italy79.4%19
37. Taiwan79.0%13
38. Nauru79.0%0
39. Isle of Man78.5%17
40. Finland77.9%35
41. France77.5%12
42. Brazil77.3%5
43. Germany76.8%15
44. Aruba76.7%13
45. Belgium76.4%12
46. Kuwait76.1%0
47. Bermuda75.2%46
48. Sweden75.2%10
49. Thailand74.2%7
50. Norway73.8%14
51. Greece73.5%20
52. Ecuador73.3%1
53. Austria73.2%4
54. United Kingdom72.9%17
55. Bhutan72.3%2
56. Netherlands72.0%1
57. Mauritius71.9%4
58. Cyprus71.3%38
59. Tokelau70.8%0
60. Panama70.5%4
61. Nicaragua70.4%0
62. Bangladesh70.4%0
63. Fiji70.3%44
64. Saudi Arabia70.1%1
65. Latvia69.9%13
66. Bahrain69.7%1
67. Lithuania69.7%5
68. Turks and Caicos Islands69.2%36
69. Liechtenstein68.9%37
70. Peru68.8%4
71. Switzerland68.7%2
72. Iran67.9%1
73. Tonga67.9%27
74. Maldives67.9%3
75. Greenland67.7%25
76. Laos67.5%0
77. Colombia67.3%0
78. Sri Lanka66.9%0
79. Nepal66.5%0
80. Anguilla66.1%95
81. Israel66.1%10
82. United States66.0%8
83. El Salvador65.9%0
84. Luxembourg65.9%2
85. San Marino65.8%42
86. Mongolia65.3%1
87. Hungary64.3%15
88. Czechia64.1%4
89. Andorra64.0%37
90. French Polynesia64.0%5
91. Estonia63.8%5
92. Bonaire Sint Eustatius and Saba63.3%54
93. India63.0%0
94. Morocco62.6%0
95. New Caledonia62.5%5
96. Turkey62.4%1
97. Philippines62.0%0
98. Mexico61.4%2
99. Indonesia60.2%1
100. Curacao60.2%9
101. Sint Maarten (Dutch part)59.8%0
102. Poland59.3%2
103. Monaco59.0%36
104. Slovenia58.7%8
105. Wallis and Futuna58.2%129
106. Saint Helena57.9%0
107. Oman56.8%0
108. Antigua and Barbuda56.5%14
109. Croatia54.9%14
110. British Virgin Islands54.9%47
111. Pakistan54.5%0
112. Cape Verde54.4%3
113. Dominican Republic54.4%0
114. Honduras53.2%0
115. Tunisia53.1%6
116. Barbados52.8%25
117. Botswana52.7%1
118. Belize52.2%4
119. Tuvalu51.7%0
120. Trinidad and Tobago50.7%20
121. Slovakia50.6%18
122. Russia50.5%7
123. Falkland Islands50.3%0
124. Venezuela49.8%0
125. Saint Kitts and Nevis49.1%27
126. Kazakhstan48.8%0
127. Kiribati47.9%12
128. Turkmenistan47.7%0
129. Serbia47.7%4
130. Azerbaijan47.4%0
131. Guyana46.3%2
132. Kosovo46.2%1
133. Vietnam46.0%0
134. Paraguay45.9%2
135. Montenegro45.1%2
136. Jordan43.7%0
137. Rwanda42.8%0
138. Albania42.6%0
139. Romania42.3%4
140. Bolivia42.3%2
141. Dominica41.9%20
142. Timor41.5%1
143. Suriname40.1%5
144. Mozambique39.9%0
145. Bahamas39.8%11
146. Myanmar39.6%0
147. North Macedonia37.9%4
148. Vanuatu37.6%5
149. Ukraine35.0%58
150. Grenada33.8%13
151. Guatemala33.8%11
152. Palestine32.9%1
153. Lebanon32.7%2
154. Georgia31.8%0
155. South Africa31.0%6
156. Bulgaria29.8%11
157. Lesotho29.7%1
158. Zimbabwe29.3%0
159. Saint Lucia29.1%8
160. Montserrat28.4%574
161. Sao Tome and Principe27.5%6
162. Eswatini27.4%1
163. Saint Vincent and the Grenadines27.2%13
164. Belarus27.1%1
165. Armenia26.4%0
166. Moldova26.4%2
167. Tajikistan24.7%0
168. Jamaica23.3%12
169. Comoros22.3%2
170. Bosnia and Herzegovina22.1%4
171. Mauritania21.4%0
172. Solomon Islands21.1%4
173. Kyrgyzstan19.5%0
174. Ethiopia17.8%0
175. Uzbekistan17.3%0
176. Cote dIvoire17.0%0
177. Guinea-Bissau16.9%1
178. Libya15.9%0
179. Iraq14.9%0
180. Namibia14.6%2
181. Kenya14.5%0
182. Equatorial Guinea14.1%1
183. Angola13.9%0
184. Zambia13.6%0
185. Egypt13.4%0
186. Algeria11.9%0
187. Djibouti11.9%1
188. Afghanistan11.7%0
189. Central African Republic11.2%1
190. Congo9.9%0
191. Ghana9.2%0
192. Gambia9.0%1
193. Liberia8.8%1
194. Somalia8.3%0
195. Gabon7.6%1
196. Benin7.0%0
197. Togo6.0%0
198. Guinea5.9%0
199. Senegal5.8%0
200. Burkina Faso5.4%0
201. Sierra Leone4.7%0
202. Uganda4.7%0
203. Nigeria4.5%0
204. Mali4.5%0
205. Malawi4.2%0
206. Niger4.1%0
207. Syria4.0%0
208. Sudan3.2%0
209. Papua New Guinea2.9%0
210. Madagascar2.7%0
211. Cameroon2.4%0
212. Tanzania2.2%1
213. South Sudan2.2%0
214. Yemen1.3%0
215. Haiti0.6%0
216. Chad0.6%0
217. Democratic Republic of Congo0.1%0
218. Burundi0.1%3
219. Guam0.0%0
220. Puerto Rico0.0%0
221. Western Sahara0.0%0
222. Northern Mariana Islands0.0%0
223. United States Virgin Islands0.0%0
224. Eritrea0.0%0
225. Saint Pierre and Miquelon0.0%248
226. Marshall Islands0.0%0
227. Palau0.0%79
228. Vatican0.0%0
229. Micronesia (country)0.0%0
230. North Korea0.0%0
231. Northern Cyprus0.0%0
Polska
zarażenia
Potwierdzone zarażenia COVID. ¬ródło: Twitter Ministerstwa Zdrowia @MZ_GOV_PL
dataliczbawykres
2022-04-014 053
2022-03-314 997
2022-03-305 742
2022-03-296 608
2022-03-282 368
2022-03-273 494
2022-03-266 633
2022-03-258 241
2022-03-248 994
2022-03-2310 437
2022-03-2210 149
2022-03-214 165
2022-03-205 696
2022-03-1910 379
2022-03-1811 660
2022-03-1712 274
2022-03-1614 480
2022-03-1512 695
2022-03-145 298
2022-03-137 580
2022-03-1211 116
2022-03-1111 637
2022-03-1013 438
2022-03-0914 415
2022-03-0813 152
2022-03-075 585
2022-03-067 697
Polska
zgony COVID
Zgony, kórych przyczyn± był COVID. W nawiasie podano wszystkie zgony, to znaczy te, których przyczyn± był COVID, jak i te, których przyczyn± były choroby współistniej±ce. ¬ródło: Twitter Ministerstwa Zdrowia @MZ_GOV_PL
dataliczbawykres
2022-04-0117 (72)
2022-03-3138 (133)
2022-03-3019 (101)
2022-03-2926 (110)
2022-03-280 (1)
2022-03-271 (7)
2022-03-2626 (85)
2022-03-2519 (110)
2022-03-2432 (146)
2022-03-2334 (124)
2022-03-2231 (133)
2022-03-211 (3)
2022-03-201 (12)
2022-03-1933 (119)
2022-03-1826 (107)
2022-03-1753 (207)
2022-03-1634 (151)
2022-03-1538 (178)
2022-03-140 (1)
2022-03-131 (10)
2022-03-1267 (96)
2022-03-1131 (121)
2022-03-1044 (184)
2022-03-0943 (234)
2022-03-0857 (217)
2022-03-070 (6)
2022-03-060 (10)
Polska
zajęte łóżka
Liczba zajętych łóżek przez pacjentów z COVID. W nawiasie liczba dostępnych łóżek dla pacjentów z COVID. ¬ródło: Twitter Ministerstwa Zdrowia @MZ_GOV_PL
dataliczbawykres
2022-04-014 049 (14 519)
2022-03-314 544 (14 546)
2022-03-304 963 (14 543)
2022-03-295 340 (14 698)
2022-03-285 333 (14 841)
2022-03-275 347 (14 879)
2022-03-265 675 (15 063)
2022-03-255 913 (15 185)
2022-03-246 206 (15 410)
2022-03-236 331 (15 638)
2022-03-226 745 (16 038)
2022-03-216 672 (16 713)
2022-03-206 669 (16 946)
2022-03-196 885 (17 078)
2022-03-187 023 (17 401)
2022-03-177 357 (17 578)
2022-03-167 636 (17 951)
2022-03-157 925 (18 317)
2022-03-147 833 (19 259)
2022-03-137 744 (19 461)
2022-03-127 977 (19 529)
2022-03-118 338 (19 838)
2022-03-108 558 (20 461)
2022-03-098 936 (20 729)
2022-03-089 478 (21 514)
2022-03-079 517 (22 682)
2022-03-069 456 (22 743)
Polska
zajęte respiratory
Liczba zajętych respiratorów przez pacjentów z COVID. W nawiasie liczba respiratorów dostępnych dla pacjentów z COVID. ¬ródło: Twitter Ministerstwa Zdrowia @MZ_GOV_PL
dataliczbawykres
2022-04-01268 (1 298)
2022-03-31308 (1 299)
2022-03-30323 (1 301)
2022-03-29336 (1 321)
2022-03-28328 (1 331)
2022-03-27340 (1 333)
2022-03-26361 (1 361)
2022-03-25358 (1 378)
2022-03-24363 (1 399)
2022-03-23353 (1 413)
2022-03-22393 (1 476)
2022-03-21414 (1 521)
2022-03-20413 (1 528)
2022-03-19425 (1 544)
2022-03-18434 (1 558)
2022-03-17457 (1 571)
2022-03-16464 (1 608)
2022-03-15482 (1 636)
2022-03-14486 (1 692)
2022-03-13487 (1 702)
2022-03-12508 (1 716)
2022-03-11523 (1 747)
2022-03-10557 (1 813)
2022-03-09602 (1 831)
2022-03-08605 (1 864)
2022-03-07620 (2 004)
2022-03-06632 (2 007)
Polska
osoby w kwarantannie
Liczba osób znajduj±cych się w kwarantannie. ¬ródło: Twitter Ministerstwa Zdrowia @MZ_GOV_PL
dataliczbawykres
2022-04-017 207
2022-03-3110 958
2022-03-3016 705
2022-03-2923 789
2022-03-2834 333
2022-03-2738 965
2022-03-2649 084
2022-03-2553 757
2022-03-2458 644
2022-03-2362 516
2022-03-2264 871
2022-03-2148 485
2022-03-2051 693
2022-03-1963 178
2022-03-1867 107
2022-03-1770 883
2022-03-1673 606
2022-03-1573 567
2022-03-1454 304
2022-03-1357 992
2022-03-1268 205
2022-03-1172 541
2022-03-1075 926
2022-03-0978 118
2022-03-0879 035
2022-03-0759 973
2022-03-0663 212
Zarażenia ¦wiat
¦rednia liczba zarażeń na ¶wiecie z ostatnich 7 dni na 10 milionów mieszkańców w porównaniu ze ¶redni± liczb± zgonów. Żródło: www.ourworldindata.org
kraj#1#2wykres
1. Falkland Islands376 1730
2. Faeroe Islands51 22758
3. Montserrat40 440574
4. Anguilla30 98095
5. Taiwan28 48713
6. Portugal20 19827
7. Australia20 18517
8. Wallis and Futuna16 740129
9. Cayman Islands16 11222
10. Andorra15 79037
11. New Zealand15 71531
12. Barbados13 90325
13. Dominica12 33220
14. Palau12 10579
15. Cook Islands11 46381
16. Grenada11 42713
17. British Virgin Islands10 23747
18. Samoa8 0307
19. Aruba7 81013
20. Bermuda7 06346
21. Panama6 9114
22. Benin6 8200
23. Luxembourg6 8012
24. Singapore6 4793
25. Ireland6 36721
26. Brunei6 1646
27. Ukraine6 15258
28. Germany6 06715
29. Tonga5 94127
30. Gibraltar5 63942
31. Italy5 49419
32. South Korea5 4348
33. Saint Lucia5 2458
34. Solomon Islands5 0674
35. France4 98812
36. Seychelles4 73714
37. Austria4 3734
38. Finland4 37035
39. Greece4 23520
40. Curacao4 1189
41. Bonaire Sint Eustatius and Saba4 05154
42. Belgium3 95612
43. Cyprus3 86238
44. Spain3 67816
45. Vatican3 5220
46. Bahrain3 4981
47. Trinidad and Tobago3 42320
48. Iceland3 287137
49. Isle of Man3 24517
50. Costa Rica3 1608
51. United States3 0488
52. Saint Pierre and Miquelon2 970248
53. Japan2 9013
54. San Marino2 81442
55. Liechtenstein2 61437
56. Vanuatu2 4265
57. Slovenia2 3788
58. New Caledonia2 3055
59. Israel2 28610
60. Monaco2 27736
61. Uruguay2 2701
62. Chile2 2636
63. Antigua and Barbuda1 93914
64. Turks and Caicos Islands1 85736
65. Switzerland1 7672
66. Malta1 6868
67. Belize1 5104
68. United Kingdom1 29517
69. Croatia1 21514
70. Estonia1 2125
71. Denmark1 11511
72. Montenegro1 0992
73. South Africa1 0916
74. Argentina1 0651
75. Mauritius1 0604
76. Canada1 05315
77. Latvia94413
78. Thailand8867
79. Brazil8525
80. Jamaica82012
81. Saint Kitts and Nevis80027
82. Bahamas74911
83. Malaysia7081
84. Hungary70415
85. Netherlands6951
86. Slovakia65018
87. Namibia6282
88. Saint Vincent and the Grenadines61613
89. Guyana6072
90. Suriname5605
91. Eswatini5531
92. Lithuania5395
93. Serbia5374
94. Qatar4610
95. Greenland45225
96. Czechia4234
97. Bulgaria41811
98. Norway38314
99. Hong Kong3832
100. North Macedonia3654
101. United Arab Emirates3300
102. Russia3137
103. French Polynesia3085
104. Belarus3021
105. Guatemala29911
106. Romania2624
107. Vietnam2590
108. Sweden25410
109. Saint Helena2350
110. Peru2314
111. Maldives2023
112. Botswana1731
113. Turkey1711
114. Mongolia1681
115. Saudi Arabia1571
116. Albania1450
117. Fiji13844
118. Kuwait1320
119. Zimbabwe1290
120. Ecuador1211
121. Dominican Republic1200
122. Moldova1162
123. Bolivia1132
124. Lesotho1021
125. Laos1020
126. Poland962
127. Central African Republic961
128. Bosnia and Herzegovina954
129. Papua New Guinea870
130. Cape Verde863
131. Lebanon852
132. Kosovo781
133. Mexico742
134. Palestine721
135. Cuba710
136. Tunisia716
137. Bhutan622
138. Kiribati5912
139. Honduras560
140. Jordan540
141. Egypt500
142. Marshall Islands480
143. Colombia470
144. Burundi453
145. China430
146. Paraguay422
147. Iran401
148. Mauritania400
149. Tanzania341
150. Oman320
151. El Salvador320
152. Djibouti291
153. Zambia280
154. Iraq280
155. Morocco250
156. Micronesia (country)250
157. Sao Tome and Principe196
158. Georgia180
159. Guinea-Bissau181
160. India170
161. Indonesia151
162. Venezuela140
163. Afghanistan120
164. Philippines120
165. Cameroon120
166. Nicaragua120
167. Guinea120
168. Democratic Republic of Congo90
169. Armenia80
170. Rwanda70
171. Libya70
172. Sri Lanka70
173. Kazakhstan70
174. Azerbaijan70
175. Mali60
176. Eritrea50
177. Liberia51
178. South Sudan50
179. Pakistan50
180. Kenya40
181. Malawi40
182. Uzbekistan40
183. Angola40
184. Mozambique40
185. Gabon41
186. Comoros32
187. Ethiopia30
188. Togo30
189. Senegal30
190. Myanmar30
191. Ghana20
192. Nepal20
193. Cote dIvoire20
194. Burkina Faso20
195. Haiti20
196. Macao20
197. Timor21
198. Congo20
199. Madagascar20
200. Equatorial Guinea21
201. Bangladesh20
202. Gambia21
203. Sudan20
204. Niger10
205. Algeria10
206. Syria10
207. Nigeria10
208. Tajikistan00
209. Somalia00
210. Kyrgyzstan00
211. Sierra Leone00
212. Cambodia00
213. Uganda00
214. Chad00
215. Yemen00
216. Northern Mariana Islands00
217. Guam00
218. United States Virgin Islands00
219. Puerto Rico00
220. Western Sahara00
221. Niue00
222. Tokelau00
223. Sint Maarten (Dutch part)00
224. Guernsey00
225. Turkmenistan00
226. Pitcairn00
227. Nauru00
228. Tuvalu00
229. Jersey00
230. North Korea00
231. Northern Cyprus00
Intensywana terapia
Europa
Aktualna liczba zajętych łóżek intesywnej terapii na 10 milionów mieszkańców w porównaniu z całkowit± liczb± łóżek zajętych przez pacjentów COVID. Żródło: www.ourworldindata.org
kraj#1#2wykres
1. Slovenia1 2755 417
2. Bulgaria1 10110 631
3. Romania8220
4. Slovakia4965 532
5. Estonia3623 071
6. Ireland2511 343
7. Cyprus2011 172
8. France1702 647
9. Luxembourg158725
10. Germany1080
11. Belgium901 210
12. Spain781 537
13. Portugal641 093
14. Austria60775
15. Switzerland54778
16. Italy531 258
17. Sweden451 132
18. Malta39233
19. Finland341 058
20. United Kingdom281 009
21. Denmark22745
22. Netherlands19289
23. Serbia16357
24. Czechia16177
25. North Macedonia00
26. Vatican00
27. Norway0406
28. Poland04 427
29. Russia00
30. Ukraine00
31. San Marino00
32. Albania00
33. Montenegro00
34. Monaco00
35. Belarus00
36. Bosnia and Herzegovina00
37. Croatia05 437
38. Faeroe Islands00
39. Gibraltar00
40. Greece00
41. Guernsey00
42. Hungary06 354
43. Iceland0699
44. Isle of Man00
45. Jersey00
46. Kosovo00
47. Latvia05 630
48. Liechtenstein00
49. Lithuania06 316
50. Moldova00
51. Andorra00
Nadmiarowe zgodny
Europa
Nominalna różnica pomiędzy zgonami od pocz±tku pandemii w stosunku do zgonów przed pandemi± w porównaniu z róĽnic± w przeliczeniu na milion mieszkańców. Żródło: www.ourworldindata.org
kraj#1#2wykres
1. Russia870 8305 968
2. Italy146 2942 423
3. United Kingdom126 2801 851
4. Poland124 0843 283
5. Ukraine97 3882 241
6. Spain95 8582 051
7. France69 9061 035
8. Romania62 1983 252
9. Germany58 855701
10. Bulgaria42 0066 091
11. Serbia33 8104 920
12. Czechia33 0973 086
13. Belarus31 2843 313
14. Hungary24 1532 507
15. Netherlands22 6961 322
16. Portugal19 3371 902
17. Greece17 2411 662
18. Slovakia17 0353 120
19. Belgium17 0141 463
20. Bosnia and Herzegovina12 9843 979
21. Lithuania12 7694 747
22. Austria12 0681 334
23. Albania10 9233 802
24. North Macedonia10 4795 032
25. Croatia10 2472 511
26. Moldova9 7412 421
27. Sweden8 611848
28. Switzerland8 502976
29. Kosovo8 4464 739
30. Latvia4 9092 629
31. Slovenia3 8461 850
32. Estonia2 4731 866
33. Montenegro1 9203 057
34. Finland1 777320
35. Ireland930187
36. Cyprus730815
37. Malta388751
38. Denmark36763
39. San Marino1223 581
40. Monaco1193 021
41. Andorra901 158
42. Iceland53154
43. Liechtenstein411 082
44. Luxembourg3860
45. Gibraltar20606
46. Faeroe Islands00
47. Guernsey00
48. Norway00
49. Isle of Man00
50. Jersey00
51. Vatican00
Długo¶ć życia
Europa
Oczekiwana długo¶ć życia w latach w porównaniu z procentem populacji osób całkowicie zaszczepionych. Żródło: www.ourworldindata.org
kraj#1#2wykres
1. Monaco86.7559.0%
2. San Marino84.9765.8%
3. Switzerland83.7868.7%
4. Andorra83.7364.0%
5. Spain83.5685.2%
6. Italy83.5179.4%
7. Iceland82.9984.5%
8. Sweden82.8075.2%
9. France82.6677.5%
10. Malta82.5390.8%
11. Liechtenstein82.4968.9%
12. Norway82.4073.8%
13. Ireland82.3080.4%
14. Netherlands82.2872.0%
15. Luxembourg82.2565.9%
16. Greece82.2473.5%
17. Portugal82.0592.6%
18. Finland81.9177.9%
19. Belgium81.6376.4%
20. Austria81.5473.2%
21. Isle of Man81.4078.5%
22. Germany81.3376.8%
23. United Kingdom81.3272.9%
24. Slovenia81.3258.7%
25. Cyprus80.9871.3%
26. Denmark80.9081.6%
27. Faeroe Islands80.6783.4%
28. Gibraltar79.93100.0%
29. Czechia79.3864.1%
30. Estonia78.7463.8%
31. Poland78.7359.3%
32. Albania78.5742.6%
33. Croatia78.4954.9%
34. Slovakia77.5450.6%
35. Bosnia and Herzegovina77.4022.1%
36. Montenegro76.8845.1%
37. Hungary76.8864.3%
38. Romania76.0542.3%
39. Serbia76.0047.7%
40. Lithuania75.9369.7%
41. North Macedonia75.8037.9%
42. Latvia75.2969.9%
43. Vatican75.120.0%
44. Bulgaria75.0529.8%
45. Belarus74.7927.1%
46. Russia72.5850.5%
47. Ukraine72.0635.0%
48. Moldova71.9026.4%
Mediana wieku
Europa
Mediana wieku mieszkańców w latach w porównaniu z procentem populacji osób całkowicie zaszczepionych. Żródło: www.ourworldindata.org
kraj#1#2wykres
1. Italy47.9079.4%
2. Germany46.6076.8%
3. Portugal46.2092.6%
4. Spain45.5085.2%
5. Greece45.3073.5%
6. Bulgaria44.7029.8%
7. Slovenia44.5058.7%
8. Austria44.4073.2%
9. Croatia44.0054.9%
10. Latvia43.9069.9%
11. Lithuania43.5069.7%
12. Hungary43.4064.3%
13. Czechia43.3064.1%
14. Netherlands43.2072.0%
15. Switzerland43.1068.7%
16. Romania43.0042.3%
17. Finland42.8077.9%
18. Estonia42.7063.8%
19. Bosnia and Herzegovina42.5022.1%
20. Malta42.4090.8%
21. Denmark42.3081.6%
22. France42.0077.5%
23. Belgium41.8076.4%
24. Poland41.8059.3%
25. Ukraine41.4035.0%
26. Slovakia41.2050.6%
27. Serbia41.2047.7%
28. Sweden41.0075.2%
29. United Kingdom40.8072.9%
30. Belarus40.3027.1%
31. Norway39.7073.8%
32. Luxembourg39.7065.9%
33. Russia39.6050.5%
34. Montenegro39.1045.1%
35. North Macedonia39.1037.9%
36. Ireland38.7080.4%
37. Albania38.0042.6%
38. Moldova37.6026.4%
39. Iceland37.3084.5%
40. Cyprus37.3071.3%
PKB na mieszkańca
Europa
Produkt krajowy brutto na mieszkańca w tysi±cach dolarów w porównaniu z liczb± łóżek w szpitalach na 1000 mieszkańców. Żródło: www.ourworldindata.org
kraj#1#2wykres
1. Luxembourg94 2784.51
2. Ireland67 3352.96
3. Norway64 8003.60
4. Switzerland57 4104.53
5. San Marino56 8613.80
6. Netherlands48 4733.32
7. Sweden46 9492.22
8. Denmark46 6832.50
9. Iceland46 4832.91
10. Austria45 4377.37
11. Germany45 2298.00
12. Belgium42 6595.64
13. Finland40 5863.28
14. United Kingdom39 7532.54
15. France38 6065.98
16. Malta36 5134.49
17. Italy35 2203.18
18. Spain34 2722.97
19. Czechia32 6066.63
20. Cyprus32 4153.40
21. Slovenia31 4014.50
22. Slovakia30 1555.82
23. Lithuania29 5246.56
24. Estonia29 4814.69
25. Portugal27 9373.39
26. Poland27 2166.62
27. Hungary26 7787.02
28. Latvia25 0645.57
29. Russia24 7668.05
30. Greece24 5744.21
31. Romania23 3136.89
32. Croatia22 6705.54
33. Bulgaria18 5637.45
34. Belarus17 16811.00
35. Montenegro16 4093.86
36. Serbia14 0495.61
37. North Macedonia13 1114.28
38. Albania11 8032.89
39. Bosnia and Herzegovina11 7143.50
40. Kosovo9 7960.00
41. Ukraine7 8948.80
42. Moldova5 1905.80
Polska
zgony
Zgony wszystkie w kolejnych tygodniach w Polsce w porównaniu do ubiegłego roku. Kolorem czerwonym oznaczono zgony w bież±cym roku, a kolorem zielonym w roku poprzednim.
¬ródło: Eurostat (ec.europa.eu).
tydzieńzgonywykres
2022 tydzień 147 837
13 797
2022 tydzień 138 570
13 833
2022 tydzień 128 787
12 605
2022 tydzień 118 695
11 565
2022 tydzień 109 097
10 835
2022 tydzień 99 165
10 155
2022 tydzień 89 806
9 894
2022 tydzień 710 389
10 117
2022 tydzień 610 681
9 927
2022 tydzień 510 545
9 880
2022 tydzień 410 150
10 397
2022 tydzień 39 989
11 022
2022 tydzień 210 772
10 974
2022 tydzień 111 989
11 478
2021 tydzień 5213 541
12 128
2021 tydzień 5113 733
11 679
2021 tydzień 5013 831
12 018
2021 tydzień 4913 785
12 982
2021 tydzień 4813 386
13 627
2021 tydzień 4712 725
14 828

pokaż pełny raport

Polska
Europa
ludno¶ć: 38.2 mln
powierzchnia: 312.7 tys.km²
zarażenia:4.026.631
zarażenia dzi¶:86.433
zgony:117.384
zgony dzi¶:2.839
dzień epidemii:565
Cały ¶wiat
ludno¶ć: 6 892.8 mln
powierzchnia: 137 797.6 tys.km²
zarażenia:276.676.575
zarażenia dzi¶:4.674.085
zgony:6.981.103
zgony dzi¶:43.108
dzień epidemii:810
Europa
ludno¶ć: 678.3 mln
powierzchnia: 6 810.6 tys.km²
zarażenia:82.077.850
zarażenia dzi¶:2.696.953
zgony:1.711.091
zgony dzi¶:14.116
dzień epidemii:657
Azja
ludno¶ć: 4 182.2 mln
powierzchnia: 48 218.4 tys.km²
zarażenia:84.841.459
zarażenia dzi¶:562.038
zgony:1.806.729
zgony dzi¶:14.329
dzień epidemii:810
Ameryka Płd.
ludno¶ć: 399.4 mln
powierzchnia: 17 737.9 tys.km²
zarażenia:39.365.597
zarażenia dzi¶:137.902
zgony:1.530.638
zgony dzi¶:3.107
dzień epidemii:565
Ameryka Płn.
ludno¶ć: 526.1 mln
powierzchnia: 24 197.2 tys.km²
zarażenia:60.780.639
zarażenia dzi¶:1.001.982
zgony:1.645.969
zgony dzi¶:10.529
dzień epidemii:596
Afryka
ludno¶ć: 1 071.4 mln
powierzchnia: 32 330.3 tys.km²
zarażenia:9.236.287
zarażenia dzi¶:254.366
zgony:281.836
zgony dzi¶:982
dzień epidemii:565