1


Poprzedni

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Następny

2022-11-28 15:02 RT @GCessak: Wspólnie z Wiceministrem Oleksandrem Komarida z Ministerstwa Zdrowia podpisaliśmy memorandum w sprawie współpracy regulacyj
2022-11-28 11:01 RT @GCessak: Gościmy dziś w @URPLWMiPB delegację pod przewodnictwem Wiceministra Zdrowia @MoH_Ukraine Oleksandra Komarida. Omówimy kwest
2022-11-28 09:02 Po ponad 2 latach epidemii #COVID19 warto sprawdzić stan swojego zdrowia. Zachęcamy do skorzystania z programu "Profilaktyka 40Plus". Dziś w jednej z warszawskich przychodni badania przeszedł minister @a_niedzielski. link
2022-11-27 11:31 RT @a_niedzielski: Systematycznie zmierzamy w kierunku 7 proc. PKB na zdrowie. Tempo w ostatnich dwóch latach było szybsze niż zakładane. D
2022-11-25 18:31 RT @a_niedzielski: Kontynuujemy reformę psychiatrii dziecięcej - tym razem inwestując w infrastrukturę szpitali z oddziałami stacjonarnymi
2022-11-25 18:18 Na wsparcie oddziałów psychiatrii dziecięcej w 2023 roku trafi 80 mln zł. Jedna placówka może otrzymać do 10 mln zł dofinansowania m. in. na poprawę infrastruktury i zakup niezbędnego sprzętu. Więcej informacji link link
2022-11-25 08:59 RT @a_niedzielski: Zbliżamy się do 120 tys. zachorowań i podejrzeń zachorowania na grypę tygodniowo. Ponad 55% przypadków dotyczy dzieci do
2022-11-24 14:29 Minister @a_niedzielski wręczył dziś personelowi medycznemu #IPCZD odznaczenia państwowe i ministerialne za zasługi dla systemu ochrony zdrowia. Gratulujemy #IPCZD profesjonalnej kadry, która z poświęceniem zajmuje się najmłodszymi pacjentami. link
2022-11-24 14:16 Minister @a_niedzielski podczas spotkania @ECHOhospitals rozmawiał o sytuacji ukraińskiej pediatrii z prof. Volodymyrem Zhovnirem, dyr. kijowskiego szpitala Ohmatdyt. Zadeklarował pomoc pacjentom - głównie dzieciom z Ukrainy. Ohmatdyt jest w tej chwili pozbawiony prądu i wody. link
2022-11-24 12:43 Dr Aleksandra Lewandowska, konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży: Połowa nastolatków korzysta z opieki w ośrodkach środowiskowych. Dzięki reformie część pacjentów uniknęła hospitalizacji.
2022-11-24 12:46 Reforma psychiatrii w liczbach i zmiana podejścia państwa do finansowania świadczeń psychologiczno-psychiatrycznych. link
2022-11-24 12:53 Prof. Piotr Gałecki, konsultant krajowy ds. psychiatrii: Osoby dorosłe w centrach zdrowia psychicznego blisko miejsca zamieszkania mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy, bez skierowania. Dzięki temu spadła liczba hospitalizacji.
2022-11-24 12:24 Minister @a_niedzielski: Odeszliśmy od modelu opartego na szpitalach i oddziałach dziennych. Gdyby nie to, obecnie bylibyśmy w dramatycznej sytuacji. W pilotażu działa 58 centrów zdrowia psychicznego, które swym wsparciem obejmują ponad 7,1 mln osób dorosłych.
2022-11-24 12:26 Kolejne blisko 30 centrów zdrowia psychicznego podpisuje umowy z oddziałami wojewódzkimi @NFZ_GOV_PL. Po ich uruchomieniu 36 proc. wszystkich dorosłych osób zyska opiekę blisko miejsca zamieszkania. Planujemy kolejne rozszerzenie pilotażu - zapowiada minister @a_niedzielski.
2022-11-24 12:29 Wyznaczamy nowe cele. W przyszłym roku opieką poradni ma być objętych 50 proc. dorosłych Polaków. Oznacza to zwiększenie liczby poradni do ok. 130.
2022-11-24 12:32 Obecnie działa też ponad 370 ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Dzieci mają być zaopiekowane we własnym środowisku i tam musimy zacząć rozwiązywać ich problemy. Naszym celem jest ograniczenie hospitalizacji.
2022-11-24 12:35 Prof. Małgorzata Janas-Kozik, pełnomocnik ds. reformy psychiatrii dziecięcej: 60 proc. małych pacjentów nie wymaga pomocy lekarza. Mogą oni skorzystać z pomocy w ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej.
2022-11-24 12:18 Minister @a_niedzielski: Zagadnienia dotyczące psychiatrii będą priorytetem w najbliższych latach. Tworzymy nowoczesny model opieki psychiatrycznej. Wcześniejszy model oparty o szpitale nie był wydolny przy tak dużym zapotrzebowaniu na opiekę. link
2022-11-24 10:20 Minister @a_niedzielski: Te lata to czas wytężonych prac i dyskusji jak docelowo ma wyglądać psychiatria w Polsce. Przyjęliśmy model finansowania, który nagradza wysiłek zaangażowanych podmiotów. Premiujemy, szczególnie na 1 poziomie, tych co aktywnie wspierają pacjentów.
2022-11-24 10:20 Oczywiście zarządzamy żywym organizmem, ktory wymaga korekt. Po okresie ponad 2 lat pandemii notujemy zdecydowany przyrost zapotrzebowania na opiekę psychologiczo-psychiatryczną.